lid of donateur worden

Natuurlijke personen, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt, en rechtspersonen kunnen als lid worden toegelaten en uitsluitend - tenzij het bestuur anders beslist- indien zij eigenaar en/of gebruiker zijn van agrarische registergoederen in het werkgebied van ANOG.

De contributie bedraagt € 35,00 per jaar.

Daarnaast werkt  ANOG met het profijtbeginsel. Dit betekent dat bij deelname aan projecten een percentage van de vergoeding berekend kan worden en dit ten goede komt van ANOG.

Wilt u lid worden van ANOG?
Klik dan hier voor het aanmeldingsformulier. U kunt ook contact opnemen met ANOG.

Kunt u geen lid worden, maar u wilt ANOG wel steunen in haar activiteiten?
Dan kun u donateur worden. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen of door contact op te nemen met ANOG.