projecten

Beschermingsmaatregel Veldleeuwerik

De ANOG experimenteert met inzaaimethodes en zaadsamenstelling bij de aanleg van randen geschikt voor broedgelegenheid en wintervoedsel. Door cofinanciering van Rabobank ZOG, BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland is dit project tot stand gekomen. lees meer over dit project