projecten

Struweel, verbetering leefomgeving akkervogels.

Aanleiding voor dit project was het nieuws dat enkele grauwe gorzen zich in de zomer van 2011 hebben genesteld in de polder bij Meeden. Al jaren was deze zanger van de Groningse akkers verdwenen. In 2011 zijn  echter in diverse luzerne-akkers nabij Meeden in het werkgebied van ANOG een aantal nesten gevonden, waarvan de jongen ook zijn uitgevlogen. Door de aanplant van struweel verbeterd de leefomgeving voor de  Grauwe Gors en andere aanverwante akkervogelsoorten in Oost-Groningen.
lees meer over dit project