projecten

Groene Zetmeelaardappel, financieel effect van kruidenrijke randen

In 2014 is voor het eerst gekeken naar effecten van een vergroeningsmaatregel in de vorm van een FAB (kruidenrijk)mengsel in het spuitspoor van de zetmeelaardappelteelt. 
De ervaringen van PPO/Proefboerderij Valthermond  in het eerste jaar zijn verwoord in opbrengsteffecten, saldo effecten en fab-effect. De proef heeft een vervolg gekregen in 2015. De resultaten worden in de loop van  2016 gepubliceerd. lees meer over dit project