projecten

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 -2021, collectief ANOG

Het stelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt hervormd.
Dit met als doel om de uitvoering en organisatie efficiënter en effectiever te maken: meer natuurresultaat voor minder geld. Per 2016 kunnen agrariërs en andere grondeigenaren alleen nog een contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer afsluiten via een collectief. ANOG vormt het collectief voor Oost-Groningen. lees meer over dit project