projecten

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is op 1 januari 2010 in werking getreden. De SNL-contracten afgesloten in 2010 en later hebben een termijn van 6 jaar. De meeste contracten zijn afgelopen op 31 december 2015. Deelnemers met doorlopende contracten hebben gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om hun contract op te zeggen of zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016-2021) of laten hun contract doorlopen.
In 2016 zijn binnen ANOG nog 38 agrariërs actief die een beheermaatregel aanleggen binnen het subsidiestelsel SNL.
Het gaat hierbij om 69 hectare natuurbraak en 55 hectare wintervoedselveldjes. 


 

lees meer over dit project