projecten

Begrazingsproject Breedwisch

Ten zuiden van Jipsinghuizen, langs de Ruiten-Aa, ligt het natuurgebied Breedwisch. Dit maakt deel uit van Nationaal Natuurnetwerk Westerwolde en is eigendom van Staatsbosbeheer. Zo'n 112 hectare van het gebied wordt gepacht door ANOG en beheerd door drie ANOG-leden.
Met de samenwerking tussen ANOG en Staatsbosbeheer wordt duidelijk dat samenwerking beide partijen een meerwaarde oplevert die zij afzonderlijk niet bereikt zouden hebben.

lees meer over dit project