home projecten

Leefgebied Patrijs Oost-Groningen

Leefgebied Patrijs Oost-Groningen

In het voorjaar 2013 is ANOG gestart met het  verbeterproject leefgebied Patrijs Oost-Groningen.

 

 

 

 

Gedurende de periode  april 2013 – maart 2016 zijn er   wintervoedselveldjes aangelegd door drie boeren  en beheerd. 
Het doel is het creëren van een habitat voor de patrijs door gebruik te maken van aanwezige elementen en dit proberen te optimaliseren gedurende de periode van het project. De wintervoedselveldjes liggen in Menterwolde Tussenklappen, Wedde (verlengde van het Bospad en Kempkebosweg), Bellingwolde (Veendijk).     

Financiering van het project is is tot stand gekomen met dank aan het Prins Bernard Cultuur Fonds en Vogelbescherming Nederland.