home projecten

Bijen en vlinders in de akkers

Bijen en vlinders in de akkers

Na twee jaar is het praktijknetwerk ‘Bijen in de Akkers, met een geslaagd symposium in maart 2014 afgerond. Het project krijgt een vervolg waar naast de bijen ook de vlinders centraal staan.
Bijen in de akkers.
De ANOG film  ‘Bijen in de Akkers’ is tijdens het symposium getoond en laat in mooie beelden van Hans Hut zien waar  ANOG de afgelopen jaren aan gewerkt heeft.  In 2013 zijn er een viertal bijenvelden aangelegd en deze zijn door het Louis Bolk Instituut geïnventariseerd op de aanwezigheid van bijen en andere nuttige insecten. Het stuifmeel dat uit de bijenkasten, die bij de bijenvelden stonden, is in Duitsland op familienaam geanalyseerd. De resultaten van de verschillende onderzoeken zijn tijdens het symposium gepresenteerd en het blijkt dat de bloemrijke bijenvelden juist zorgen voor een zeer goede aanvulling in tijden dat er te eenzijdig en te weinig voedsel is voor de bij. Honingbijen maken in het open akkerbouwgebied veel gebruik van gewassen, erven en de bijenvelden. Daarentegen maken wilde bijen veel meer gebruik van de bijenranden in een meer gesloten landschap en halen de honingbijen meer stuifmeel uit de omgeving.


Nieuw project: bijen en vlinders in de akkers
Helaas is er niet voldoende budget om alle vier de bijenvelden te kunnen verlengen, maar met veel inspanning is het gelukt om in 2014 en 2015 de bloemenvelden in Veele en Korengast in te zaaien met een bloemrijk mengsel. Ook zijn er voldoende financiële middelen voor de komende jaren om de veldinventarisatie en de stuifmeelanalyses uit te voeren.
Naast het aanleggen van twee bloemenvelden organiseren we een velddactiviteit  om bijenranden onder een breder publiek onder de aandacht te brengen.

Het project is afgerond. De resultaten kunt u lezen in het eindverslag.

Het project ‘Bijen en Vlinders in de Akkers’ wordt gefinancierd door het Idylle project van de Vlinderstichting, Leve(n)de dorpen PLG Groningen, Provincie Groningen en ANOG.