home projecten

Beschermingsmaatregel Veldleeuwerik

Beschermingsmaatregel Veldleeuwerik

De ANOG experimenteert met inzaaimethodes en zaadsamenstelling bij de aanleg van randen geschikt voor broedgelegenheid en wintervoedsel. Door cofinanciering van Rabobank ZOG, BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland is dit project tot stand gekomen.

Projectplan
De ANOG heeft twee deelnemende akkerbouwers uit Westerwolde en Oldambt bereid gevonden om twee percelen van ongeveer 2 hectare in te zaaien met zomertarwe. Het inzaaien gebeurt bij voorkeur met de hand. Deze natuurtechnische landbouwmethode zorgt voor een ijle en willekeurig verspreide dekking van de tarweplanten. Om te zorgen voor een rijk insectenleven wordt het tarwezaad aangevuld met akkerkruiden zoals Korenbloem, Papaver, Kamille of klavers.

Monitoring
Om het effect van deze beschermingsmaatregel te toetsen zullen de percelen gedurende de zomerperiode vijfmaal bezocht worden. Tijdens de bezoekrondes zal het perceel onderzocht worden op broedvogels, insecten, flora en zal de ontwikkeling van het tarwe en akkerkruiden nauwgezet in kaart worden gebracht door middel van metingen en beeldmateriaal.