home projecten

Akkerranden als bloeiende verbindingen door Oost-Groningen

Akkerranden als bloeiende verbindingen door Oost-Groningen

Een insectenvriendelijk landschap creëren door het combineren van akkerranden en landschapselementen in aanleg en beheer.
Drachtplanten, nest- en overwinteringsmogelijkheden
Ook in de komende jaren vanaf 2016 gaan we verder aan de slag met  bloemrijke akkerranden. Naast de bekende doelen, natuurlijke plaagbestrijding en voorkomen van drift, wordt dit project breder getrokken. Om de effectiviteit van de randen te vergroten betrekken we ook het landschap erbij. Door deze combinatie dienen we -naast de natuurlijke plaagbestrijders- andere soorten zoals wilde bijen (mos- en grashommel), en vlinders. De akkerranden en elementen zoals wilgen, linden, houtopstanden, zandpaden en wegbermen kunnen voorzien in de nectar-en stuifmeelvoorziening van de soorten, maar ook in de nestvoorziening. Zowel de houtige elementen zelf als de bodem zijn belangrijke nestlocaties van vele soorten. Door het permanente/meerjarige karakter van landschapselementen vormt dit een belangrijke basis voor de ideale locatie voor akkerranden. Een belangrijke combinatie voor de soorten.

Deelname
Dit jaar nemen 35 agrariërs deel aan het project met in totaal 17 hectare aan bloemrijke akkerranden. Dit komt neer op ongeveer 45 kilometer. Een flinke oppervlakte, waarmee we een bloeiend lint door Oost-Groningen creëren.

Kennisdelen
Binnen dit project is kennisdeling naar de deelnemers toe een belangrijk punt. Tijdens  veldbijeenkomsten geeft een  kennisinstelling voorlichting aan agrariërs.
Binnen dit nieuwe project wordt ook aandacht  besteed aan het belang van de combinatie van akkerranden en landschapselementen. Dit is een nieuw element/inzicht voor veel agrariërs. Hierbij zal ook insectenvriendelijk beheer van de landschapselementen worden toegelicht.


Dit project wordt mede gefinancieerd door de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa's en Rabobank Zuid en Oost Groningen.