home organisatie

werkgroepen

samenstelling werkgroepen

ANLb werkgroep houdt zich bezig met de uitvoering van de beheerpakketten in de leefgebieden open akker, droge en natte dooradering binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021.  De werkgroep omvat naast het ANLb-stelsel o.a. de schouw, de monitoring en de predatie.
Samenstelling: Jan Okko Bosker (voorzitter), Henk Smith, Wijnold Mellema, Gert Baas en Monique Mellema.

Werkgroep Innovatie
Deze werkgroep heeft als doel interessante ontwikkelingen te vertalen naar concrete project ideeën.
Samenstelling: Henk Smith (voorzitter),  Jan Willem Kok,  Sanne Heijting.

Werkgroep PR
De werkgroep PR richt zich voornamelijk op de algemene promotie van het  gedachtegoed van ANOG. 
Samenstelling: Tonny Doornbos, Jolanda Wilts, Reint Lingbeek, Bianca Domhof.

Werkgroep Veenkoloniën/bodem
De 'Agenda voor de Veenkoloniën' en de onderliggende projecten (o.a. bodem, organische stof) vormen het belangrijkste onderdeel van deze werkgroep.
Samenstelling: Dirk Nigten (Voorzitter), Jan Willem Kok,  Marjon Schultinga.

Werkgroep Water
Water vormt een steeds groter dossier binnen ANOG met de belangrijke pijler: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
Samenstelling:  Tonny Doornbos (voorzitter), Jan Okko Bosker,  Marjon Schultinga.