home organisatie

werkgroepen

samenstelling werkgroepen

ANLb werkgroep houdt zich bezig met de uitvoering van de beheerpakketten in de leefgebieden open akker, droge en natte dooradering binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021.  De werkgroep omvat naast het ANLb-stelsel o.a. de schouw, de monitoring en de predatie.
Samenstelling: Jan Okko Bosker (voorzitter), Henk Smith, Wijnold Mellema, Gert Baas en Monique Mellema.

Werkgroep Innovatie
Deze werkgroep heeft als doel interessante ontwikkelingen te vertalen naar concrete project ideeën.
Samenstelling: Henk Smith (voorzitter),  Jan Willem Kok,  Sanne Heijting.

Werkgroep PR
De werkgroep PR richt zich voornamelijk op de algemene promotie van het  gedachtegoed van ANOG. Zowel tijdens bijeenkomsten, uitingen richting de chterban als digitaal/social media.
Samenstelling: Henk Tiesinga (voorzitter), Tonny Doornbos, Jolanda Wilts, Reint Lingbeek, Bianca Domhof.

Werkgroep Veenkoloniën/bodem
De 'Agenda voor de Veenkoloniën' en de onderliggende projecten (o.a. bodem, organische stof) vormen het belangrijkste onderdeel van deze werkgroep.
Samenstelling: Dirk Nigten (Voorzitter), Jan Willem Kok,  Marjon Schultinga.

Werkgroep Water
Water vormt een steeds groter dossier binnen ANOG met de belangrijke pijler: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
Samenstelling:  Tonny Doornbos (voorzitter), Jan Okko Bosker,  Marjon Schultinga.