home actueel

Nieuw ANLb-pakket: Vogelgraan

Nieuw ANLb-pakket: Vogelgraan

Samen met Wierde en Dijk onderzocht ANOG de aangepaste teelt van zomergraan. Het resultaat van dit driejarig project leidde tot een nieuw ANLb pakket: ‘Vogelgraan’.  Deze maatregel biedt broed- en schuilmogelijkheden voor akkervogels, op een manier die past bij de moderne landbouwpraktijk.

Zomergranen hebben voor akkervogels het voordeel dat het gewas minder dicht staat en dat het later tot ontwikkeling komt dan wintergranen. Dit biedt akkervogels meer broedgelegenheid dan wintergranen.

In het pakket ‘Vogelgraan’ wordt het zomergraan minder dicht gezaaid. Na de oogst blijft de stoppel in de winter  staan. Deze stoppel biedt voedsel voor de akkervogels.
meer informatie over het project vindt u in de bijlage

 

De inzet van gewasbeschermingsmiddelen in dit pakket wordt  tot het minimum beperkt. Zo is het gebruik van insecticiden in het geheel niet toegestaan, want insecten vormen in voorjaar en zomer het belangrijkste voedsel voor de akkervogels.  De inzet van herbiciden is beperkt tot de bestrijding van de echte probleemonkruiden.

Vergoeding voor inkomstenderving

Bij een aangepaste teelt  van zomergraan op klei is een opbrengst van 5 ton per hectare haalbaar, terwijl van een hectare gangbaar geteelde wintertarwe op klei in het Hogeland en Oldambt ongeveer 9 à 10 ton kan worden gehaald. Op zand is bij een aangepaste teelt van zomergraan 5 ton haalbaar. Voor gangbare zomergranen op zand in de Veenkoloniën is dit ruim 6 ton. Het verschil in opbrengst tussen gangbaar en de aangepaste teelt zomergraan is aanzienlijk.

Hiervoor staat de volgende vergoeding tegenover:

a)      Vogelgraan ‘voorjaarstart, met einde in het voorjaar’

b)      Vogelgraan ‘najaarsstart, met einde in het najaar’

 

Klei:    € 1016,67

Zand:     806,05 

 

Als u vragen heeft over dit pakket of er belangstelling voor heeft dan kunt u een mail sturen naar mmellema@anog.nl.download de bijlage
Ander nieuws
Nieuwsbrief juni 2019 ANOG penvoerder bij nieuwe GLB pilot Help mee en tel de kwartelkoning Beheermonitoring akkervogels Oost-Groningen: veelbelovend! Algemene ledenvergadering 25 februari 2019 Aftrap 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen' 20 december 2018 Bezoek van delegatie Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw 27-12-2018 Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse december nieuwsbrief ANOG 21 november 2018 ANOG neemt voorschot op natuurinclusieve landbouw oktober nieuwsbrief ANOG 18-09-2018 Cittaslow Voedfestival: goede gesprekken met boeren, burgers en buitenlui. juli Nieuwsbrief juni 2018 april Nieuwsbrief april 2018 10-07-2018 Kennis en ervaring delen, cluster Noordbroek 25-05-2018 Bloeiende akkerrand helpt waterkwaliteit te verbeteren 24-04-2018 Kadootje van ANOG 24-04-2018 Kadootje van ANOG 28-03-2018 Schoner water, meer vogels 01-03-2018 BoerenNatuurdag 2018 23-01-2018 Jaarverslag 2017 algemeen beleid ANOG 13-11-2017 Ledenbijeenkomst thema Natuur Inclusieve Landbouw 02-10-2017 Nieuwsbrief september 2017 20-07-2017 Nieuwsbrief juli 2017 22 juni 2017 ANOG aanwezig op de Landbouwbeurs Vlagtwedde 2017 23-05-2017 Gemeenten bekennen kleur! 26-04-2017 Deutsche BauernVerband interesse in collectieven. 03-05-2017 Deense delegatie interesse in collectieven aanpak. 01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 01-03-2017 Jaarverslag 2016 ANOG 04-01-2017 Zeldzame gorzen gezien in wintervoedselakkers ANOG 23-12-2016 ANOG nieuwsbrief december 2016 13-12-2016 Inzet van natuurlijke plaagbestrijding door boeren 20-10-2016 Bijenproject Groninger Collectieven gesponsord door Google 01-12-2016 Tweede kamer: beter plan voor behoud boerenlandvogels en weidevogels 15-11-2016 'De bodem is de maag van de plantengroei' 13-10-2016 ANOG nieuwsbrief oktober 2016 03-10-2016 Bloemenranden in de gemeente Pekela 31-08-2016 Werkbezoek provincie Groningen agrarisch natuurbeheer 27-08-2016 Onstwedder Gaarv'n 11-07-2016 Kwartelkoningen 2016, tellingen SOVON 11-07-2016 Nieuwsbrief ANOG juli 2016 07-06-2016 ANOG goed zichtbaar. 26-05-2016 Veel animo voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017 26-04-2016 Veldwaarneming: Velduil in een akkerrand in het Oldambt 31-03-2016 Nieuwsbrief ANOG april 2016 02-03-2016 Jaarvergadering ANOG 17-02-2016 Jaarverslag ANOG 2015 14-01-2016 Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op 14-01-2016 Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer in POP3-notificatie 11-01-2016 Film 'Agrarisch Natuurbeheer in Oost-Groningen' 05-01-2016 Stormmeeuwen eten hun buikje rond