home actueel

31-08-2016 Werkbezoek provincie Groningen agrarisch natuurbeheer

31-08-2016 Werkbezoek provincie Groningen agrarisch natuurbeheer

Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) ontving gedeputeerde Staghouwer en een groep statenleden van de Provincie Groningen op haar werkbezoek aan de drie collectieven voor agrarisch natuur beheer in Groningen.
De ruim 50 aanwezigen, van verschillende gebiedspartijen, kregen een divers programma voorgeschoteld, inclusief een veldexcursie.
Dit jaar stond de ochtend in het teken van de ‘brede kijk’ op agrarisch natuurbeheer.De afgelopen jaren is veel tijd, energie en middelen gestoken in het agrarisch akkervogelbeheer in Oost-Groningen. Het gaat gelukkig al weer wat beter met sommige akkervogels. Reden te meer dat de akkervogels de komende jaren de belangrijkste soortgroep voor ANOG blijven.  Ook andere soortgroepen krijgen in het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer aandacht.
Een van deze nieuwe doelen betreft het watersysteem in het agrarisch cultuurlandschap van Oost-Groningen. Van de kenmerkende veenwijken in de Veenkoloniën tot de riviertjes: Pagediep, Ruiten Aa en Mussel Aa. ANOG wil zich inzetten voor  het behoud en de uitbreiding van de kenmerkende natuurwaarden van dit watersysteem. De insteek is om een deel van de beschikbare middelen  in te zetten voor verbetering waterkwaliteit en biotoop verbeteringen voor Groene glazenmaker (libel) en Grote modderkruiper (vis).

Onder een stralende zon werden 3 projectlocaties in het veld bezocht: bijen en minder gebruik van insecticiden , groene glazenmaker en grote modderkruiper. De 55 aanwezigen werden op locatie verwelkomt door deskundigen van onder andere Bureau Biota en RAVON, die de aanwezigen enthousiasmeerden voor soorten waar menigeen voor de bijeenkomst hooguit slecht zijdelings iets van gehoord had. Als kers op de taart werd een patrouillerend mannetje groene glazenmaker boven een krabbenscheerveld waargenomen. De bezoekers kregen van de onderzoeker ook te horen, dat het met de groene glazenmaker nergens ter wereld zo goed gaat als in de Veenkoloniën bij Veendam. 
Kunstenares Maya Wildevuur overhandigde gedeputeerde Staghouwer een mooi portret van een kleurrijke akkerrand in het Oost-Groningse landschap. Een vrolijke en kleurrijke afsluiting van een inspirerende ochtend!

in de bijlage een impressie van het werkbezoek

download de bijlage
Ander nieuws
Nieuwsbrief juni 2019 ANOG penvoerder bij nieuwe GLB pilot Help mee en tel de kwartelkoning Beheermonitoring akkervogels Oost-Groningen: veelbelovend! Algemene ledenvergadering 25 februari 2019 Aftrap 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen' Nieuw ANLb-pakket: Vogelgraan 20 december 2018 Bezoek van delegatie Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw 27-12-2018 Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse december nieuwsbrief ANOG 21 november 2018 ANOG neemt voorschot op natuurinclusieve landbouw oktober nieuwsbrief ANOG 18-09-2018 Cittaslow Voedfestival: goede gesprekken met boeren, burgers en buitenlui. juli Nieuwsbrief juni 2018 april Nieuwsbrief april 2018 10-07-2018 Kennis en ervaring delen, cluster Noordbroek 25-05-2018 Bloeiende akkerrand helpt waterkwaliteit te verbeteren 24-04-2018 Kadootje van ANOG 24-04-2018 Kadootje van ANOG 28-03-2018 Schoner water, meer vogels 01-03-2018 BoerenNatuurdag 2018 23-01-2018 Jaarverslag 2017 algemeen beleid ANOG 13-11-2017 Ledenbijeenkomst thema Natuur Inclusieve Landbouw 02-10-2017 Nieuwsbrief september 2017 20-07-2017 Nieuwsbrief juli 2017 22 juni 2017 ANOG aanwezig op de Landbouwbeurs Vlagtwedde 2017 23-05-2017 Gemeenten bekennen kleur! 26-04-2017 Deutsche BauernVerband interesse in collectieven. 03-05-2017 Deense delegatie interesse in collectieven aanpak. 01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 01-03-2017 Jaarverslag 2016 ANOG 04-01-2017 Zeldzame gorzen gezien in wintervoedselakkers ANOG 23-12-2016 ANOG nieuwsbrief december 2016 13-12-2016 Inzet van natuurlijke plaagbestrijding door boeren 20-10-2016 Bijenproject Groninger Collectieven gesponsord door Google 01-12-2016 Tweede kamer: beter plan voor behoud boerenlandvogels en weidevogels 15-11-2016 'De bodem is de maag van de plantengroei' 13-10-2016 ANOG nieuwsbrief oktober 2016 03-10-2016 Bloemenranden in de gemeente Pekela 27-08-2016 Onstwedder Gaarv'n 11-07-2016 Kwartelkoningen 2016, tellingen SOVON 11-07-2016 Nieuwsbrief ANOG juli 2016 07-06-2016 ANOG goed zichtbaar. 26-05-2016 Veel animo voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017 26-04-2016 Veldwaarneming: Velduil in een akkerrand in het Oldambt 31-03-2016 Nieuwsbrief ANOG april 2016 02-03-2016 Jaarvergadering ANOG 17-02-2016 Jaarverslag ANOG 2015 14-01-2016 Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op 14-01-2016 Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer in POP3-notificatie 11-01-2016 Film 'Agrarisch Natuurbeheer in Oost-Groningen' 05-01-2016 Stormmeeuwen eten hun buikje rond