home actueel

28-03-2018 Schoner water, meer vogels

28-03-2018 Schoner water, meer vogels

Voor het eerst leggen veel agrariërs een bufferzone aan in Oost-Groningen. Deze strook met een bloemenmengsel - naast een sloot - zorgt als een buffer dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het oppervlaktewater komen. Steeds meer boeren zien de voordelen van agrarisch natuurbeheer.  Akkervogels, bijen en nuttige insecten benutten ze voor voedsel en als broedplaats.
Je ziet het steeds vaker: agrariërs zaaien in het voorjaar randen langs hun akkers. Niet alleen omdat de bloemen in de zomer zo mooi staan in het landschap. Veel akkervogels maken in de randen hun nestje en ze vinden er ideaal voedsel. Daarbij: de boer heeft minder bestrijdingsmiddelen nodig doordat ook insecten zich er thuis voelen.
Nieuw zijn de bufferzones. Met de bloeiende bufferzones langs de sloot verbeteren de boeren de kwaliteit van het oppervlaktewater. De bestrijdingsmiddelen komen daardoor namelijk minder snel in het oppervlaktewater.

Gorzen, patrijs en veldleeuwerik
Als het warmer is, zaaien 120 agrariërs in Oost-Groningen hun percelen in met een graanmengsel. Het perceel geeft in de winter voedsel voor de gorzen, patrijs en veldleeuwerik. Ook dient het perceel voor verbetering van de broedgelegenheid voor o.a. de veldleeuwerik en de graspieper. Het kruidenrijke gewas wordt door de agrariër  gefaseerd gemaaid, waardoor er een geschikt broedgebied ontstaat. Het vorige seizoen leverde dit een bijzonder broedgeval op: een paapje.

Inzaaien
Leden van ANOG zorgen dit jaar voor ruim 560 ha agrarisch natuurbeheer. Door dit beheer verbetert de biodiversiteit en het landschap in het gebied. ANOG zorgt ook ieder jaar voor het zaaizaad. De agrariërs komen dan met veekar, aanhanger, auto of trekker met oplegger het zaaizaad ophalen. Het zaad ligt nu nog bij de agrariër in de schuur, maar zal begin mei gezaaid worden.

in de media

foto: M. Doornbos, inzaaien van een vogelakker


Ander nieuws
Nieuwsbrief juni 2019 ANOG penvoerder bij nieuwe GLB pilot Help mee en tel de kwartelkoning Beheermonitoring akkervogels Oost-Groningen: veelbelovend! Algemene ledenvergadering 25 februari 2019 Aftrap 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen' Nieuw ANLb-pakket: Vogelgraan 20 december 2018 Bezoek van delegatie Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw 27-12-2018 Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse december nieuwsbrief ANOG 21 november 2018 ANOG neemt voorschot op natuurinclusieve landbouw oktober nieuwsbrief ANOG 18-09-2018 Cittaslow Voedfestival: goede gesprekken met boeren, burgers en buitenlui. juli Nieuwsbrief juni 2018 april Nieuwsbrief april 2018 10-07-2018 Kennis en ervaring delen, cluster Noordbroek 25-05-2018 Bloeiende akkerrand helpt waterkwaliteit te verbeteren 24-04-2018 Kadootje van ANOG 24-04-2018 Kadootje van ANOG 01-03-2018 BoerenNatuurdag 2018 23-01-2018 Jaarverslag 2017 algemeen beleid ANOG 13-11-2017 Ledenbijeenkomst thema Natuur Inclusieve Landbouw 02-10-2017 Nieuwsbrief september 2017 20-07-2017 Nieuwsbrief juli 2017 22 juni 2017 ANOG aanwezig op de Landbouwbeurs Vlagtwedde 2017 23-05-2017 Gemeenten bekennen kleur! 26-04-2017 Deutsche BauernVerband interesse in collectieven. 03-05-2017 Deense delegatie interesse in collectieven aanpak. 01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 01-03-2017 Jaarverslag 2016 ANOG 04-01-2017 Zeldzame gorzen gezien in wintervoedselakkers ANOG 23-12-2016 ANOG nieuwsbrief december 2016 13-12-2016 Inzet van natuurlijke plaagbestrijding door boeren 20-10-2016 Bijenproject Groninger Collectieven gesponsord door Google 01-12-2016 Tweede kamer: beter plan voor behoud boerenlandvogels en weidevogels 15-11-2016 'De bodem is de maag van de plantengroei' 13-10-2016 ANOG nieuwsbrief oktober 2016 03-10-2016 Bloemenranden in de gemeente Pekela 31-08-2016 Werkbezoek provincie Groningen agrarisch natuurbeheer 27-08-2016 Onstwedder Gaarv'n 11-07-2016 Kwartelkoningen 2016, tellingen SOVON 11-07-2016 Nieuwsbrief ANOG juli 2016 07-06-2016 ANOG goed zichtbaar. 26-05-2016 Veel animo voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017 26-04-2016 Veldwaarneming: Velduil in een akkerrand in het Oldambt 31-03-2016 Nieuwsbrief ANOG april 2016 02-03-2016 Jaarvergadering ANOG 17-02-2016 Jaarverslag ANOG 2015 14-01-2016 Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op 14-01-2016 Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer in POP3-notificatie 11-01-2016 Film 'Agrarisch Natuurbeheer in Oost-Groningen' 05-01-2016 Stormmeeuwen eten hun buikje rond