home actueel

21 november 2018 ANOG neemt voorschot op natuurinclusieve landbouw

21 november 2018 ANOG neemt voorschot op natuurinclusieve landbouw


Tijdens de ledenbijeenkomst op 21 november is het rapport “Natuurinclusieve landbouw Oost Groningen” overhandigd aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Het rapport is door ANOG in samenwerking met Aequator Groen & Ruimte in opdracht van de provincie Groningen opgesteld.  

Het rapport geeft antwoord op kansrijke maatregelen voor Oost-Groningen op basis van effect op natuur, inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en bedrijfseconomische onderbouwing. 
Maatregelen zoals: 
akkerranden en natuurlijk sloot- en bermbeheer
toevoegen eiwitgewas als rustgewas aan bouwplan
toedienen van organische mest/compost
mengteelt/strokenteelt
niet kerende grondbewerking

Door onvoldoende kennis over de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, de effecten op de bedrijfseconomische kant, bodem of biodiversiteit worden de maatregelen niet altijd in de praktijk gebracht. In het rapport is de beschikbare kennis gebundeld en hiaten zijn in kaart gebracht.

Theorie en praktijk op elkaar afstemmen

De volgende stap is ontbrekende kennis nader onderzoeken via het wetenschappelijk spoor en/of de praktijk. Voor het praktijkonderzoek heeft ANOG een klankbordgroep van akkerbouwers opgericht die met hun kennis en ervaring de hiaten en de maatregelen tegen het licht houden. Tevens heeft ANOG een project aanvraag ingediend bij de provincie Groningen om de uitwerking van de maatregelen in de praktijk te onderzoeken. 
ANOG zet zich in om landbouw en natuur te verweven tot een rendabel systeem dat op de lange termijn houdbaar is.  
 
De provincie Groningen heeft een flyer ontwikkeld waar de kansrijke maatregelen worden vermeld 
 https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Projecten/Flyer_Natuurinclusieve_landbouw.pdf

 

 download de bijlage
Ander nieuws
Nieuwsbrief juni 2019 ANOG penvoerder bij nieuwe GLB pilot Help mee en tel de kwartelkoning Beheermonitoring akkervogels Oost-Groningen: veelbelovend! Algemene ledenvergadering 25 februari 2019 Aftrap 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen' Nieuw ANLb-pakket: Vogelgraan 20 december 2018 Bezoek van delegatie Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw 27-12-2018 Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse december nieuwsbrief ANOG oktober nieuwsbrief ANOG 18-09-2018 Cittaslow Voedfestival: goede gesprekken met boeren, burgers en buitenlui. juli Nieuwsbrief juni 2018 april Nieuwsbrief april 2018 10-07-2018 Kennis en ervaring delen, cluster Noordbroek 25-05-2018 Bloeiende akkerrand helpt waterkwaliteit te verbeteren 24-04-2018 Kadootje van ANOG 24-04-2018 Kadootje van ANOG 28-03-2018 Schoner water, meer vogels 01-03-2018 BoerenNatuurdag 2018 23-01-2018 Jaarverslag 2017 algemeen beleid ANOG 13-11-2017 Ledenbijeenkomst thema Natuur Inclusieve Landbouw 02-10-2017 Nieuwsbrief september 2017 20-07-2017 Nieuwsbrief juli 2017 22 juni 2017 ANOG aanwezig op de Landbouwbeurs Vlagtwedde 2017 23-05-2017 Gemeenten bekennen kleur! 26-04-2017 Deutsche BauernVerband interesse in collectieven. 03-05-2017 Deense delegatie interesse in collectieven aanpak. 01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 01-03-2017 Jaarverslag 2016 ANOG 04-01-2017 Zeldzame gorzen gezien in wintervoedselakkers ANOG 23-12-2016 ANOG nieuwsbrief december 2016 13-12-2016 Inzet van natuurlijke plaagbestrijding door boeren 20-10-2016 Bijenproject Groninger Collectieven gesponsord door Google 01-12-2016 Tweede kamer: beter plan voor behoud boerenlandvogels en weidevogels 15-11-2016 'De bodem is de maag van de plantengroei' 13-10-2016 ANOG nieuwsbrief oktober 2016 03-10-2016 Bloemenranden in de gemeente Pekela 31-08-2016 Werkbezoek provincie Groningen agrarisch natuurbeheer 27-08-2016 Onstwedder Gaarv'n 11-07-2016 Kwartelkoningen 2016, tellingen SOVON 11-07-2016 Nieuwsbrief ANOG juli 2016 07-06-2016 ANOG goed zichtbaar. 26-05-2016 Veel animo voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017 26-04-2016 Veldwaarneming: Velduil in een akkerrand in het Oldambt 31-03-2016 Nieuwsbrief ANOG april 2016 02-03-2016 Jaarvergadering ANOG 17-02-2016 Jaarverslag ANOG 2015 14-01-2016 Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op 14-01-2016 Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer in POP3-notificatie 11-01-2016 Film 'Agrarisch Natuurbeheer in Oost-Groningen' 05-01-2016 Stormmeeuwen eten hun buikje rond