home actueel

13-12-2016 Inzet van natuurlijke plaagbestrijding door boeren

13-12-2016 Inzet van natuurlijke plaagbestrijding door boeren

Het afgelopen jaar hebben 35 boeren  bloeiende akkerranden ingezaaid naast granen, aardappelen of bieten. Door aanleg van deze akkerranden langs watervoerende sloten, en in combinatie met een landschapselement zoals een bosje, dienen deze randen meerdere doelen.
1. Stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding in het aanpalende gewas
2. Buffer tussen watergang en gewas om drift te voorkomen
3. De combinatie met landschapselementen biedt wilde bijen een geschikt habitat
4. Overwinterende akkervogels hebben baat bij het graan en andere zaden in het mengsel.

Flink wat doelen, met voor één en dezelfde akkerrand dus! Op 13 december heeft er een evaluatie plaatsgevonden met de boeren. Zij gaven aan nog bewuster bezig te zijn met de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Dankbaar werd gebruik gemaakt van de natuurlijke plaagbestrijding door sluipwespen, lieveheersbeestjes en zweefvliegen. Deze insecten bestrijden de luizen in het akkergewas.
Het mengsel was dit jaar nieuw: meer inheems, waardoor  meer geschikt voor de wilde bij. Helaas is de rand niet overal even goed uit de verf gekomen; de onkruiddruk was soms wel erg hoog. Door hierover met elkaar in gesprek te zijn, proberen we de kennis onderling te vergroten.
Op deze bijeenkomst is ook aandacht besteed aan de wilde bij. Wist u bijvoorbeeld dat 80% van de wilde bijen in de grond nestelt? En dat zij hun nest in de bodem waterdicht afsluiten in het najaar? Ook landschapselementen spelen een belangrijke rol als het gaat om nestlocaties, en als ontmoetingsplaats, belangrijk dus voor de voortplanting. Door gefaseerd beheer aan het landschap uit te voeren, kunnen we de bijen al heel goed helpen. Ook de monitoring die dit jaar heeft plaatsgevonden, toont aan dat er meer bestuivers en plaagbestrijders aanwezig zijn in een akkerrand, dan in een reguliere perceelsrand. De financiers hebben ook voor 2017 weer toegezegd, dus gaan we komend jaar weer aan de slag!

Dit project is mede mogelijk gemaakt  door de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa's en Rabobank Zuid en Oost Groningen.


Ander nieuws
Nieuwsbrief juni 2019 ANOG penvoerder bij nieuwe GLB pilot Help mee en tel de kwartelkoning Beheermonitoring akkervogels Oost-Groningen: veelbelovend! Algemene ledenvergadering 25 februari 2019 Aftrap 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen' Nieuw ANLb-pakket: Vogelgraan 20 december 2018 Bezoek van delegatie Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw 27-12-2018 Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse december nieuwsbrief ANOG 21 november 2018 ANOG neemt voorschot op natuurinclusieve landbouw oktober nieuwsbrief ANOG 18-09-2018 Cittaslow Voedfestival: goede gesprekken met boeren, burgers en buitenlui. juli Nieuwsbrief juni 2018 april Nieuwsbrief april 2018 10-07-2018 Kennis en ervaring delen, cluster Noordbroek 25-05-2018 Bloeiende akkerrand helpt waterkwaliteit te verbeteren 24-04-2018 Kadootje van ANOG 24-04-2018 Kadootje van ANOG 28-03-2018 Schoner water, meer vogels 01-03-2018 BoerenNatuurdag 2018 23-01-2018 Jaarverslag 2017 algemeen beleid ANOG 13-11-2017 Ledenbijeenkomst thema Natuur Inclusieve Landbouw 02-10-2017 Nieuwsbrief september 2017 20-07-2017 Nieuwsbrief juli 2017 22 juni 2017 ANOG aanwezig op de Landbouwbeurs Vlagtwedde 2017 23-05-2017 Gemeenten bekennen kleur! 26-04-2017 Deutsche BauernVerband interesse in collectieven. 03-05-2017 Deense delegatie interesse in collectieven aanpak. 01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 01-03-2017 Jaarverslag 2016 ANOG 04-01-2017 Zeldzame gorzen gezien in wintervoedselakkers ANOG 23-12-2016 ANOG nieuwsbrief december 2016 20-10-2016 Bijenproject Groninger Collectieven gesponsord door Google 01-12-2016 Tweede kamer: beter plan voor behoud boerenlandvogels en weidevogels 15-11-2016 'De bodem is de maag van de plantengroei' 13-10-2016 ANOG nieuwsbrief oktober 2016 03-10-2016 Bloemenranden in de gemeente Pekela 31-08-2016 Werkbezoek provincie Groningen agrarisch natuurbeheer 27-08-2016 Onstwedder Gaarv'n 11-07-2016 Kwartelkoningen 2016, tellingen SOVON 11-07-2016 Nieuwsbrief ANOG juli 2016 07-06-2016 ANOG goed zichtbaar. 26-05-2016 Veel animo voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017 26-04-2016 Veldwaarneming: Velduil in een akkerrand in het Oldambt 31-03-2016 Nieuwsbrief ANOG april 2016 02-03-2016 Jaarvergadering ANOG 17-02-2016 Jaarverslag ANOG 2015 14-01-2016 Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op 14-01-2016 Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer in POP3-notificatie 11-01-2016 Film 'Agrarisch Natuurbeheer in Oost-Groningen' 05-01-2016 Stormmeeuwen eten hun buikje rond