home actueel

05-07-2018 Vogelgraan, akkervogelvriendelijk bouwplan

05-07-2018 Vogelgraan, akkervogelvriendelijk bouwplan

ANV Wierde & Dijk  en ANOG willen dat akkervogelvriendelijke bouwplannen onder het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan vallen. Zij gaven Wageningen University & Research opdracht voor onderzoek naar akkervogel vriendelijkbouwplannen met zomergraan en overwinterende stoppels.

Een aangepaste teelt van zomergraan pakt vooral positief uit voor overwinterende akkervogels, in vergelijking met referentiegewassen als gangbaar geteelde wintertarwe of zomergraan en aardappelen of suikerbieten. Er is echte een aanzienlijk opbrengst verschil. Bij een aangepaste teelt  van zomergraan op klei is een opbrengst van 5 ton per hectare reëel. Op zand is 5 ton haalbaar, terwijl van een hectare gangbaar geteelde wintertarwe op klei in het Hogeland en Oldambt ongeveer 9 à 10 ton kan worden gehaald. Voor gangbare zomergranen op zand in de Veenkoloniën is dit ruim 6 ton. Negen akkerbouwers deden op 2 hectare mee aan de proef. Ze zetten minder gewasbeschermingsmiddel in en zaaiden minder dicht, waardoor akkerkruiden  meer kans kregen.
Op elk bedrijf werden teelt en opbrengst, ontwikkeling van onkruiddruk, akkervogels in broedseizoen en  winter en eenmalig  de aanwezige insectenpopulatie geïnventariseerd.

 

Tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Vogelakkers, vogelgraan en vlinders’ rondom het thema natuurinclusieve landbouw werd het rapport door Koos Koop, voorzitter Wierde & Dijk  overhandigd aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Om het rapport te lezen dient u de bijlage te downloaden.

Foto: H. Tiesinga

 download de bijlage
Ander nieuws
Nieuwsbrief juni 2019 ANOG penvoerder bij nieuwe GLB pilot Help mee en tel de kwartelkoning Beheermonitoring akkervogels Oost-Groningen: veelbelovend! Algemene ledenvergadering 25 februari 2019 Aftrap 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen' Nieuw ANLb-pakket: Vogelgraan 20 december 2018 Bezoek van delegatie Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw 27-12-2018 Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse december nieuwsbrief ANOG 21 november 2018 ANOG neemt voorschot op natuurinclusieve landbouw oktober nieuwsbrief ANOG 18-09-2018 Cittaslow Voedfestival: goede gesprekken met boeren, burgers en buitenlui. juli Nieuwsbrief juni 2018 april Nieuwsbrief april 2018 10-07-2018 Kennis en ervaring delen, cluster Noordbroek 25-05-2018 Bloeiende akkerrand helpt waterkwaliteit te verbeteren 24-04-2018 Kadootje van ANOG 24-04-2018 Kadootje van ANOG 28-03-2018 Schoner water, meer vogels 01-03-2018 BoerenNatuurdag 2018 23-01-2018 Jaarverslag 2017 algemeen beleid ANOG 13-11-2017 Ledenbijeenkomst thema Natuur Inclusieve Landbouw 02-10-2017 Nieuwsbrief september 2017 20-07-2017 Nieuwsbrief juli 2017 22 juni 2017 ANOG aanwezig op de Landbouwbeurs Vlagtwedde 2017 23-05-2017 Gemeenten bekennen kleur! 26-04-2017 Deutsche BauernVerband interesse in collectieven. 03-05-2017 Deense delegatie interesse in collectieven aanpak. 01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 01-03-2017 Jaarverslag 2016 ANOG 04-01-2017 Zeldzame gorzen gezien in wintervoedselakkers ANOG 23-12-2016 ANOG nieuwsbrief december 2016 13-12-2016 Inzet van natuurlijke plaagbestrijding door boeren 20-10-2016 Bijenproject Groninger Collectieven gesponsord door Google 01-12-2016 Tweede kamer: beter plan voor behoud boerenlandvogels en weidevogels 15-11-2016 'De bodem is de maag van de plantengroei' 13-10-2016 ANOG nieuwsbrief oktober 2016 03-10-2016 Bloemenranden in de gemeente Pekela 31-08-2016 Werkbezoek provincie Groningen agrarisch natuurbeheer 27-08-2016 Onstwedder Gaarv'n 11-07-2016 Kwartelkoningen 2016, tellingen SOVON 11-07-2016 Nieuwsbrief ANOG juli 2016 07-06-2016 ANOG goed zichtbaar. 26-05-2016 Veel animo voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017 26-04-2016 Veldwaarneming: Velduil in een akkerrand in het Oldambt 31-03-2016 Nieuwsbrief ANOG april 2016 02-03-2016 Jaarvergadering ANOG 17-02-2016 Jaarverslag ANOG 2015 14-01-2016 Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op 14-01-2016 Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer in POP3-notificatie 11-01-2016 Film 'Agrarisch Natuurbeheer in Oost-Groningen' 05-01-2016 Stormmeeuwen eten hun buikje rond