home actueel

01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018

01-03-2017 Ter inzage Ontwerp Natuurbeheerplan 2018

Op 14 februari 2017 heeft Gedeputeerde Staten van Groningen het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Het natuurbeheerplan geeft aan waar, welke mogelijkheden bestaan voor subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Groningen.

Grondeigenaren en grondgebruikers kunnen met het Natuurbeheerplan bepalen welk type subsidie van toepassing is op hun terrein

GS stelt u in de gelegenheid om op het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen te reageren. Daartoe ligt het plan vanaf 20 februari 2017 tot en met 3 april 2017 zes weken ter inzage. U kunt uw schriftelijke of mondelinge bedenkingen over de inhoud van dit Ontwerp indienen bij Gedeputeerde Staten van Groningen (Afdeling Landelijk Gebied & Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen, tel 050-316 4812). Desgewenst kan worden verzocht dat persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt.

 U kunt het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen en de bijbehorende kaarten digitaal inzien.

Het Ontwerp Natuurbeheerplan ligt tevens ter inzage op het provinciehuis, St. Jansstraat 4 te Groningen. Op verzoek kunnen gedetailleerde kaarten (schaal 1 : 25.000) ook worden ingezien.

Voor nadere inlichtingen over het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2018 kunt u zich wenden tot de Provincie Groningen, afdeling LGW, 050 -316 4812.Ander nieuws
20-07-2017 Nieuwsbrief juli 2017 22 juni 2017 ANOG aanwezig op de Landbouwbeurs Vlagtwedde 2017 23-05-2017 Gemeenten bekennen kleur! 26-04-2017 Deutsche BauernVerband interesse in collectieven. 03-05-2017 Deense delegatie interesse in collectieven aanpak. 01-03-2017 Jaarverslag 2016 ANOG 04-01-2017 Zeldzame gorzen gezien in wintervoedselakkers ANOG 23-12-2016 ANOG nieuwsbrief december 2016 13-12-2016 Inzet van natuurlijke plaagbestrijding door boeren 20-10-2016 Bijenproject Groninger Collectieven gesponsord door Google 01-12-2016 Tweede kamer: beter plan voor behoud boerenlandvogels en weidevogels 15-11-2016 'De bodem is de maag van de plantengroei' 13-10-2016 ANOG nieuwsbrief oktober 2016 03-10-2016 Bloemenranden in de gemeente Pekela 31-08-2016 Werkbezoek provincie Groningen agrarisch natuurbeheer 27-08-2016 Onstwedder Gaarv'n 11-07-2016 Kwartelkoningen 2016, tellingen SOVON 11-07-2016 Nieuwsbrief ANOG juli 2016 07-06-2016 ANOG goed zichtbaar. 26-05-2016 Veel animo voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017 26-04-2016 Veldwaarneming: Velduil in een akkerrand in het Oldambt 19-04-2016 Kadootje van ANOG 31-03-2016 Nieuwsbrief ANOG april 2016 02-03-2016 Jaarvergadering ANOG 17-02-2016 Jaarverslag ANOG 2015 14-01-2016 Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op 14-01-2016 Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer in POP3-notificatie 11-01-2016 Film 'Agrarisch Natuurbeheer in Oost-Groningen' 05-01-2016 Stormmeeuwen eten hun buikje rond