home

actueel

actueel

Nieuwsbrief juni 2019

 

De laatste nieuwsbrief van ANOG is weer verstuurd naar alle deelnemers en leden. 

lees meer
ANOG penvoerder bij nieuwe GLB pilot

Samen met 9 akkerbouwcollectieven (de ‘Akkerbelt’)  in Nederland werkt ANOG aan een pilot t.b.v. het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). ANOG is namens de 9 collectieven de penvoerder van de pilot Met regionaal maatwerk naar een groene akkerbouw en denkt mee over de landelijke lijn binnen de uitvoering. Deze pilot is een van zeven landelijke pilots waarmee BoerenNatuur en LTO input verzamelen voor de Nederlandse invulling van de vergroening binnen het Europees GLB na 2021.

Meer info op de projectpagina 

 

lees meer
Help mee en tel de kwartelkoning

ANOG zoekt bewoners die in de weekenden van 1 juni en van 22 juni willen helpen met tellen (waarnemen) van de kwartelkoning. Woont u in het buitengebied dan kan dit in uw eigen woonomgeving ’s avonds vanaf 22.30 uur.

Als u wilt gaan waarnemen, neem dan contact op met Monique Mellema van ANOG (via info@anog.nl). In overleg kunnen we een gebied bepalen waar u eventueel meerdere keren kunt gaan waarnemen. ANOG heeft tevens een Whats-appgroep waarin vrijwilligers hun ervaringen delen. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij Monique Mellema.

lees meer
Beheermonitoring akkervogels Oost-Groningen: veelbelovend!
Met vertegenwoordigers van negen collectieven en Sovon werd in januari 2019 gesproken over de aanpak en resultaten van de beheermonitoring in het jaar 2018 van akkervogels in Oost-Groningen. De bijeenkomst was georganiseerd door ANOG, Agrarisch Natuur Drenthe en BoerenNatuur in samenwerking met Sovon en Bauke Koole (ecoloog). lees meer
Algemene ledenvergadering 25 februari 2019
Op 25 februari was de algemene ledenvergadering in Zaal 12 in Vlagtwedde. Er werd afscheid genomen van Henk Tiesinga als bestuurslid. lees meer
Aftrap 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen'
Deelnemers, Waterschap Hunze en Aa's, Louis Bolk Instituut en ANOG stonden stil bij de ervaringen van 2018 en gaven de aftrap voor 2019. lees meer
Nieuw ANLb-pakket: Vogelgraan

Samen met Wierde en Dijk onderzocht ANOG de aangepaste teelt van zomergraan. Het resultaat van dit driejarig project leidde tot een nieuw ANLb pakket: ‘Vogelgraan’.  Deze maatregel biedt broed- en schuilmogelijkheden voor akkervogels, op een manier die past bij de moderne landbouwpraktijk.

lees meer
27-12-2018 Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse
Op verschillende plekken in Groningen duiken sinds november tientallen Grauwe Gorzen op. Ze komen op akkertjes met zaaddragende planten af: zogenoemde wintervoedselveljes. lees meer
20 december 2018 Bezoek van delegatie Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw

Op 20 december bracht  de staatssecretaris van het Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw de heer H.O. Aikens een bezoek aan het werkgebied van ANOG. 

lees meer
december nieuwsbrief ANOG

Speciale editie over het project 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen in Oost-Groningen'.

 

lees meer
21 november 2018 ANOG neemt voorschot op natuurinclusieve landbouw

Tijdens de ledenbijeenkomst op 21 november is het rapport “Natuurinclusieve landbouw Oost Groningen” overhandigd aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Het rapport is door ANOG in samenwerking met Aequator Groen & Ruimte in opdracht van de provincie Groningen opgesteld.  

lees meer
oktober nieuwsbrief ANOG
In deze editie de ruigpoootbuizerd op doortocht in Zuidwending. lees meer