home

actueel

actueel

21 november 2018 ANOG neemt voorschot op natuurinclusieve landbouw

Tijdens de ledenbijeenkomst op 21 november is het rapport “Natuurinclusieve landbouw Oost Groningen” overhandigd aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Het rapport is door ANOG in samenwerking met Aequator Groen & Ruimte in opdracht van de provincie Groningen opgesteld.  

lees meer
oktober nieuwsbrief ANOG
In deze editie de ruigpoootbuizerd op doortocht in Zuidwending. lees meer
18-09-2018 Cittaslow Voedfestival: goede gesprekken met boeren, burgers en buitenlui.
Op 15 september werd het Cittaslow Voedfestival gehouden. De connectie tussen boeren, burger en ons etensbord stond hierbij centraal.

lees meer
10-07-2018 Kennis en ervaring delen, cluster Noordbroek
Binnen het cluster Noordbroek zijn de deelnemers bij elkaar gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen over het agrarisch natuurbeheer. De avond werd geleid door Monique Mellema, gebiedscoördinator ANOG en George Wintermans, ecoloog. lees meer
april Nieuwsbrief april 2018
In deze editie de afsluiting van het b(l)oeiende project: Bloeiende akkerranden. lees meer
juli Nieuwsbrief juni 2018
In deze editie de aftrap van het project 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen'. Dit project valt onder de regeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. lees meer
05-07-2018 Vogelgraan, akkervogelvriendelijk bouwplan
ANV Wierde & Dijk  en ANOG willen dat akkervogelvriendelijke bouwplannen onder het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan vallen. Zij gaven Wageningen University & Research opdracht voor onderzoek naar akkervogel vriendelijkbouwplannen met zomergraan en overwinterende stoppels. lees meer
25-05-2018 Bloeiende akkerrand helpt waterkwaliteit te verbeteren
‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen in Oost-Groningen’ van start! Vandaag vond een feestelijk startmoment plaats van het project dat onder Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer valt. lees meer
24-04-2018 Kadootje van ANOG
ANOG heeft een gratis probeerzakje met akkerbloemenmengsel voor 10 m2 samengesteld. Cosmea, boekweit, meisjesogen, korenbloem en de grote klaproos zijn soorten die erin zitten. lees meer
24-04-2018 Kadootje van ANOG
ANOG heeft een gratis probeerzakje met akkerbloemenmengsel voor 10 m2 samengesteld. Cosmea, boekweit, meisjesogen, korenbloem en de grote klaproos zijn soorten die erin zitten. lees meer
28-03-2018 Schoner water, meer vogels
Voor het eerst leggen veel agrariërs een bufferzone aan in Oost-Groningen. Deze strook met een bloemenmengsel - naast een sloot - zorgt als een buffer dat gewasbeschermingsmiddelen niet in het oppervlaktewater komen. Steeds meer boeren zien de voordelen van agrarisch natuurbeheer.  Akkervogels, bijen en nuttige insecten benutten ze voor voedsel en als broedplaats. lees meer
01-03-2018 BoerenNatuurdag 2018
De BoerenNatuurdag 2018 is de dag om inspiratie op te doen, te leren, kennis te delen en nieuwe inzichten te verkrijgen over alles wat er speetl bij agrarischis collectieven. Bent u werkzaam voor of bij een collectief en hebt te makenmethet Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer? Dan bent u op 8 maart van harte welkom ip de Schakel in Nijkerk. lees meer